Onderwijs

Een satelliet in de ruimte sturen is leuk maar het is nog leuker als deze satelliet ook nog een doel heeft. De Da Vinci satelliet is er in de eerste plaats zodat scholieren in het lager en middelbaar onderwijs de ruimte de klas in kunnen halen. Dat mag je vrij letterlijk nemen, met deze satelliet kunnen scholieren in het lager en het middelbaar onderwijs de effecten van de ruimte ontdekken en onderzoeken. We sturen met onze satelliet twee modules mee waar beide groepen mee aan de slag kunnen.

Lager Onderwijs

Het lager onderwijs is de perfecte plaats om een passie voor de ruimte te ontdekken, de ruimte is vaak iets wat tot de verbeelding spreekt voor kinderen in het lager onderwijs. Dit is dan ook waar onze module voor het lager onderwijs op in speelt. We vroegen aan scholieren in het lager onderwijs “wat zou jij willen doen in de ruimte” en we hoorden vaak “wij willen een spel spelen met de satelliet”. Daarom hebben we samen met de Leidse Instrumentenmakers School een module ontwikkelt waarmee kinderen kunnen dobbelen in de ruimte. We combineren dit met een echt avontuur voor de kinderen die dan stapsgewijs de wondere wereld van de ruimte kunnen ontdekken.

We gaven ook al een proefles in het lager onderwijs bij de internationale school in ons eigen Delft, dit om te ontdekken waar kinderen naar op zoek zijn en wat zij leuk vinden.

Middelbaar Onderwijs

In het middelbaar onderwijs kunnen scholieren al wat meer kiezen welke richting ze uit gaan, ook hier willen we dat scholieren meer in contact komen met wat er zich boven onze atmosfeer afspeelt. We hebben daarom voor middelbare scholieren een module ontwikkeld waarmee zij de invloed van straling kunnen onderzoeken, dit met zogenaamde “bit-flips”. Deze “bit-flips” zijn mutaties in de computer code, een 1 wordt een 0 of andersom. Dit kan dan tot gevolg hebben dat een plaatje er helemaal anders gaat uitzien. Deze verandering in de data kan daarnaast ook gebruikt worden om statistiek mee te doen of de wereld van computerwetenschappen te ontdekken. Om dit te integreren wordt er gekeken naar lesmodules in verschillende profielen zoals informatica. Ook doen we op dit moment al technasium O&O projecten waar scholieren gevraagd worden om een module te bedenken voor een satelliet die de verandering van het klimaat moet monitoren.

Zowel alle Nederlandse middelbare als alle lagere scholen moeten toegang kunnen krijgen tot deze modules vanaf het moment dat we de satelliet in een baan rond onze aarde hebben. We hopen om hiermee de ruimte ook een beetje in de klas te krijgen. Als u geïnteresseerd bent om met deze module aan de slag te gaan, kunt u ons via dit formulier bereiken.