Middelbare scholen

Voor middelbare scholieren willen we eenzelfde enthousiasme als bij de basisscholen creëren, echter met een groter hands-on aspect. De satelliet zal na lancering een module aan boord hebben die metingen verricht en naar de Aarde stuurt. Aan de hand van deze metingen, die openbaar beschikbaar zullen zijn, kunnen berekeningen en ontdekkingen gedaan worden.

Evenals bij de basisscholen, zal er een lespakket ontwikkeld worden aan de hand waarvan scholieren meer kunnen leren over ruimtevaart in het algemeen. Hiernaast zijn er door de hands-on aard van het project mogelijkheden om bijvoorbeeld programmeren, en/of duurzaamheid en project management in het project te verwerken.

Het lespakket zal volgen uit een docent professionalisering bijeenkomst, die georganiseerd zal worden in het begin van het nieuwe schooljaar (2019/2020) i.s.m. met Onderwijs Netwerk Zuid-Holland. Docenten van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek zullen inzicht geven in hoe ruimtevaart aan bod komt in het onderwijsprogramma, en er zal gekeken worden hoe in de toekomst middelbare scholen hier gebruik van kunnen maken en aansluiting kunnen vinden. Verder zal het programma ook een korte rondleiding door de faculteit bevatten. Nadere informatie hierover volgt via Onderwijs Netwerk Zuid-Holland.