Met Da Vinci satelliet naar een bordspellenbeurs

Door Quirijn Van Woerkom (Business manager) Toen ik werd gevraagd om de taak van Business Manager van het Da Vinci Satellite team op me te nemen, had ik heel weinig kennis van wat dat zou inhouden. Mij werd verteld dat ik verantwoordelijk zou zijn voor het finance en...

Crowdfunding

By Mels Wittenberg (Finance Team) I am quite sure that none of you could have missed it in the last few months. Our social media channels were full of it. Multiple status updates were sent throughout the week, especially in the beginning. Of course, I am talking about...

Launching a CubeSat

By Mels Wittenberg (Finance Team) As already explained, the finance team is also responsible for finding a suitable launcher for our CubeSat. Throughout the year, we learned that this process is extremely complex. The space industry, or maybe just the launchers...

Lancering van een CubeSat

By Mels Wittenberg (Finance Team) Zoals al eerder uitgelegd, is het financiële team ook verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte draagraket voor onze CubeSat. Gedurende het jaar hebben we geleerd dat dit proces zeer complex is. De ruimtevaartindustrie, of...

Samenstelling & prestaties Finance Team

Door Mels Wittenberg (Finance Team) Drie jaar geleden begon dit project als een inspirerend initiatief om de jeugd met technologie in contact te brengen en te enthousiasmeren. Het idee was ambitieus en is dat nog steeds. Het is echter veranderd in een haalbaar en...

Set-up & achievements Finance Team

By Mels Wittenberg (Finance Team) Three years ago, this project started as an inspiring initiative to connect and enthuse the youth with technology. The idea was ambitious and still is. However, it has definitely changed to a feasible and realistic project....